DIALOGON - FAMILJERÅDGIVNING i LUND - PARSAMTAL - ENSKILDA SAMTAL 

familjerådgivningen 

 

Dialogon

 

samtal

enskilda, par

och grupper

 

 

Förändring och utveckling genom dialog

 

 

tfn: 0702-048348

bengt.aberg@dialogon.se

 

 

 

Till mig, Bengt Åberg, vänder sig personer för individual- och parsamtal av skiftande karaktär. Det kan röra sig om individuella problem såväl som svårigheter i par-eller familjerelationen.

 

Frågor jag arbetar med är; Par- och äktenskapsterapi, 

separation och samlevnad, familjerådgivning och samarbetssamtal, svartsjuka, otrohet, konflikthantering, föräldrarollen och krissamtal av olika slag. 

 

 

 

Den fria tankens påverkan.

 

”De fria tankarna är som blodet i kroppen. Om det inte får flyta fritt, finns inget liv.”

 

 

 

                bengt.aberg@dialogon.se             Råbygatan 2  i Lund          tidsbeställning  tfn: 0702-048348