familjerådgivningen 

 

Dialogon

 

samtal

enskilda, par

och grupper

 

 

Förändring och utveckling genom dialog

 

 

        tfn: 0702-048348

bengt.aberg@dialogon.se

 

Familjerådgivning

_____________________________

Metod: dialogsamtal

Bygger på 30 års erfarenhet av arbete med par.

 

1-3 samtal kartläggande och klargörande

4-12 samtal korttids- målinriktade samtal

13-20 samtal långtids- målinriktade samtal

 

Innehåll:

reparation

separation

samarbetssamtal efter separation

 

 

 

 

Den fria tankens påverkan.

 

”De fria tankarna är som blodet i kroppen. Om det inte får flyta fritt, finns inget liv.”

 

 

 

                bengt.aberg@dialogon.se             Råbygatan 2  i Lund               tidsbeställning  tfn: 0702-048348