familjerådgivningen 

 

Dialogon

 

samtal

enskilda, par

och grupper

 

 

Förändring och utveckling genom dialog

 

 

        tfn: 0702-048348

bengt.aberg@dialogon.se

 

Parsamtal

 

Erbjuder långsiktigt arbete med par som vill förändra och utveckla sin relation.

 

Första fas kartlägga och klargöra hur parrelationsmönstren verkar/värkar idag.

Andra fas följa parets utvecklingshistoria

Tredje fas att titta på destruktiva och konstruktiva mönster

Fjärde fas att skapa dialog kring för båda parter möjliga förändringar

Femte fas att konsolidera förändringarna

Sjätte fas avslutning av parterapin.

 

Metod: dialektisk dialogmetod

dialogskapande förhållningssätt, där tala och lyssna är centralt,

där känslouttryck får tala och lyssnas på, där var och ens utrymme är parets, där våld ersätts av den fria dialogen mellan jag och du i paret,

där jag och du är förutsättningen för vi,

där förmågan till ”intoning” och empati utvecklas,

där uppmärksamhet ges till turtagningsförmågan,

och mycket mycket annat uppmärksammas.

tanke, känsla handling

”I genuin kommunikation råder alltid genuin osäkerhet. Jag vet inte vad jag har sagt innan du har svarat och du vet inte vad du har sagt innan jag har svarat. Du visar mig vad jag har sagt och jag visar dig vad du har sagt”(J Asplund)

 

 

 

 

Den fria tankens påverkan.

 

”De fria tankarna är som blodet i kroppen. Om det inte får flyta fritt, finns inget liv.”

 

 

 

              bengt.aberg@dialogon.se              Råbygatan 2  i Lund              tidsbeställning  tfn: 0702-048348